"ဖုန္းေခၚမယ္ မက္ေဆ့ ပို႕မယ္  အင္တာနတ္မလို ဖုန္းပိုက္ဆံ မကုန္ဘဲ "


အားလံုး စိတ္ဝင္စားႀကမယ္လို႕
      ထင္ပါတယ္ ဒီေဆာ့ဝဲေလးကေတာ္ေတာ္
ေကာင္းပါတယ္။ ဗားရွင္းအေဟာင္းေလးပါ သံုးလို့အဆင္ေျပလို့ ဗားရွင္းအသစ္မေပးထားပါဘူး လိုခ်င္ပါက ShweAppStore  မွာ သြားေရာက္ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းပိုက္ဆံလည္း မကုန္
အင္တာနတ္လည္းမလိုဘဲ ဖုန္းေခၚနိုင္တယ္။
      မကေ္ဆ့ ပိုနိုင္တယ္ ဒီေဆာ့ဝဲေလးကို
နွစ္ဦးနွစ္ဖတ္လံုးမွာရွိထားရပါမယ္ Zapya နဲ
တူတူပါဘဲ Zapya သံုးတတ္ရင္ လြယ္ပါတယ္။
ႏွစ္ဦးနွစ္ဖတ္ Wi-Fi Hotspot ရယူရမွာျဖစ္
ပါတယ္ ဖုန္းအမ်ားႀကီးနဲလည္း ခ်ိတ္ဆက္
မက္ေဆ့ ပို႕ ဖုန္းေျပာနိုင္ပါတယ္။
ေဆာ့ဝဲထဲ မွာ Wi-Fi Hotspot ဆိုတာရွိပါ
တယ္ Wi-Fi Hotspot နဲ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး
ဖုန္းေတြ အမ်ားႀကီးနဲ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
လ်င္ျမန္မူရွိပါတယ္ ေဆာ့ဝဲထဲကေန အသံုး
ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္ ကိုယ့္ခ်စ္သူနဲ ဘဲျဖစ္ျဖစ္
အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ ဘဲျဖစ္ျဖစ္ဖုန္းေျပာမက္ေဆ့
ပို႕နိုငိပါတယ္ Wi-Fi ရရွိတ့ဲ အကြာအေဝးေလာက္
အသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္ အရမ္းအသံုးဝင္ပါတယ္။
နမူနာပံုေတြျပထားပါတယ္။
Android.OS.2.3အထက္

ေအာက္ကလင့္မွာ ေဒါင္းယူပါ