မိုဘိုင္းဖုန္းနဲ Facebook အေကာင့္ ႏွင့္ Gmailအေကာင့္ဖြင့္နည္း


Facebook အေကာင့္ နွင့္ Gmail အေကာင့္ကုိမိမိကုိင္တိုင္ဖြင့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ PDF file ေလးနဲ႕ ေသခ်ာရွင္းျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။Facebook အေကာင့္ဖြင့္ေသာအခါတြင္လည္းဖုန္းနံပါတ္မေတာင္းပဲ ျပဳလုပ္ႏုိငတာကုိေတြ႕ရပါတယ္။ေအာက္ပါလင့္မွာ ရယူႏုိင္ပါတယ္။

Gmail ဖြင့္နည္းစာအုပ္ေဒါင္းရန္ 2.5MB
http://pc.cd/Nk0rtalK

Facebook ဖြင့္နည္းစာအုပ္ေဒါင္းရန္ 3.0MB