ဖုန္းမ်က္နွာျပင္အား ဓာတ္ပံုရိုတ္​နိုင္မည့္ ScreenShot Apk

မိမိ ဖုန္း၏ မ်က္နွာျပင္ Screen အား ဓာတ္ပံုအျဖင့္ ရိုတ္နိုင္သည့္ အလြယ္ကူဆံုး မိုဘိုင္း App အား ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
ပံုမွာျမင္ေတြ႔ရသည့္ အတိုင္း
အသံုးျပဳနည္းမလိုအပ္ဘဲ ေဒါင္းယူျပီး ေဆာ့ဝဲလ္ကို နိွပ္လိုက္တာနဲ ဖုန္း Screen တြင္ ကင္မရာပံု ေပၚလာမွာ ျဖစ္ျပီး အ့ဲဒီ ကင္မရာပံုအား နိွပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ Screen ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ရိုတ္ကူးေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး Photo image အျဖင့္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းတြင္ Root လုပ္ထားရန္လိုအပ္ပါမည္။
ေဆာ့ဝဲ၏ File Sizt မွာ Kb မွ်သာရွိလို႕ေဒါင္းယူလို႕ျမန္ဆန္ပါသည္။
ScreenShot အား http://bit.ly/1HBqklZ တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။