ျမန္မာသီခ်င္းေအးေအးျကိုက္သူေတြအတြက္ ဥဂၢါ ရ့ဲ (တစ္ေန႔လံုးတစလံုး)Album


မန္မာသီခ်င္းေခြမ်ား Facebook Page မွ ကူယူတင္ဆက္သည္။
DOWNLOAD MUSIC
SONG TITLE
1.Shake Like That
2.အၿမဲရွိမယ္
3.တစ္ေန႔လံုးတစ္ညလံုး
4.မွားတယ္
5.
ကုန္ၾကမ္း
6.အိပ္မက္ေဟာင္းနဲ႔လူ
7.ေမာလို႔ဟိုက္
8.အခ်စ္ေတြေပက်န္ကုန္ၿပီ
9.လမ္းျပသူ
10.မ်က္ရည္သုတ္လိုက္ဦး
11.ေဖေဖၚဝါရီသီခ်င္း
12.ဘဝရုပ္ရွင္
DOWNLOAD MUSIC
https://goo.gl/Mf9OUo

မန္မာသီခ်င္းေခြမ်ား Facebook Page မွ ကူယူတင္ဆက္သည္။