ေဗဒင္ ဆရာေမးစရာမလိုေအာင္ မွန္ကန္တ့ဲ ယေန႔ကံႀကမၼာ Apk


အိမ္ေနရင္းနဲ ေဗဒင္ေမးနိုင္သည့္ ယေန႕ကံႀကမၼာ ေဆာ့ဖ္ဝဲျဖစ္ပါသည္။
ေဗဒင္ဆရာ ေမးစရာမလိုေအာင္ ျပည့္စံုျပီး မွန္ကန္လြန္းပါသည္။
ေငြေရးေႀကး
ပညာေရး
အခ်စ္ေရး
က်န္းမားေရး
Yas'No ေမြးခြန္ မ်ား ကို တာေရာ့ကဒ္ မ်ား၏ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳက္နွစ္သက္ရာ ကဒ္ တစ္ကဒ္ကို အကြက္ထဲဆြဲ၍ ေဗဒင္ မ်ားကို အလြယ္တကူပင္ ေမးနိုင္ပါတယ္။
တားေရာ့ ကဒ္မွ မိမိ ၏ ကံႀကမၼာ ကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္သည္။
ေဗဒင္ ကဏၭ မ်ားစြာကိုလည္း ေမးနိုင္မည္လည္းျဖစ္တယ္။
ဒါေႀကာင့္ အိမ္မွာေနရင္းနဲ ေဗဒင္ေမးနိုင္ရန္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
ယေန႕ကံႀကမၼာ ေဆာ့ဖ္ဝဲအားရယူရန္
Download Myanmar App Store

Download Myanmar App Store