ျမန္မာနာမည္အရွည္ႀကီး နဲ ေဖ့ဘုစ္ အေကာင့္န္ဖြင့္နည္း


ျမန္မာနာမည္ အရွည္ႀကီးေတြနဲ Facebook Account ျပဳလုပ္ခ်င္သူေတြတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Email အသစ္တစ္ခုနွင့္ UC Browser ေဆာ့ဖ္ဝဲ တစ္ခုရွိယံုျဖင့္ ျပဳလုပ္နည္း ပံုေတြမွာ ျပထားသည့္ အတိုင္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ Name အရွည္ႀကီးေတြနဲ Facebook အေကာင့္န္ ကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

UC Browser ေဆာ့ဖ္ဝဲအားေဒါင္းရန္။