ဖုန္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရး နွင့္ လယ္ယာလုပ္နိုင္တ့ဲ Family Farm Seaside Apkမိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရး လယ္ယာမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္မယ့္ ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းေဆာ့ဖ္ဝဲ က့ဲသို႕ ေဆာ့ကစားရတာ အရမ္းေကာင္းမြန္ပါတယ္။
၎   ဂိမ္းကို Coc ဂိမ္းက့ဲသို႔  ေရႊ နွင့္ ေငြ စိန္တံုးမ်ား ရယူနိုိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျပီး ကစားရမည့္ ဂိမ္းလည္းျဖစ္တယ္။
အင္တာနတ္ဖြင့္ ၍ ေဆာ့ကစားရပါမည္။
ဖုန္းတြင္ ေမြးျမဴေရး စိုက္ပ်ိဴေရး လယ္ယာလုပ္နိုင္တ့ဲ ယခု ဂိမ္းကို ေဒါင္းယူျပီး ေဆာ့ကစားနိုင္ပါျပီ။

แฮปปี้แลนด์ชายทะเล - screenshot