ဖုန္းထဲက ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားအား SD Cardထဲ သိမ္းထားနိုင္မယ့္ Apk Share v1.1Apk


ဖုန္းထဲမွာ ပါလာတ့ဲ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားနွင့္ Google Play Store မွာ ေဒါင္းယူထားသည့္ Application မ်ားကို မိမိ၏ ဖုန္း မာမိုရီကဒ္ အတြင္းသို႔ Backup လုပ္၍ သိမ္းထားမည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
၎  ေဆာ့ဖ္ဝဲအတြင္း မိမိ သိမ္းထား ခ်င္းတ့ဲေဆာ့ဝဲကို တစ္ခ်က္နိွပ္ျပီး Backup ကို နိပ္လိုက္ရင္ သိမ္းလို႔ျပီးပါျပီ ဒါဆိုရင္ေတာ့ မိမိဖုန္းရဲ႕ My File ၌ Apk Share ဖုိုင္ထဲတြင္ အခု Backup လုပ္လိုက္တ့ဲ Application ကို ေတြ႕ျမင္ရရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။