မိုဘိုင္းဖုန္း နဲ TVေတြ ကို ဖြင့္/ ပိတ္လို႔ရေစမည္ Remote Control For TV ApkTV Channel ေတြ ႀကည့္ရႈႀကတ့ဲ Mobile User ေတြတြက္ ခလုတ္တစ္ခ်က္ နိွပ္လိုက္ ယံုျဖင့္ TV ကို ဖြင့္ ပိတ္ လို႔ ရေစမည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိ ဖုန္းတြင္း ၎   ေဆာ့ဖ္ဝဲအားထည့္ထားျခင္းျဖင့္  TV ကို ထိန္းခ်ဳပ္ နိုင္မည့္လည္းျဖစ္သည္။
စမ္းသပ္ခ်င္တ့ဲ Mobile User ေတြတြက္ေဒါင္းလုပ္ဆြဲနိုင္ပါျပီ။


DOWNLOAD LINK