မိမိဓာတ္ပံုမ်ားကိုေႀကာက္စရာ ေကာင္းတ့ဲ သရဲပံု နွင့္ Video ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္တ့ဲ Apk


မိမိ ဓာတ္ပံု ( သိုမဟုတ္ ) သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြတို႔၏ အလွပံု ေတြကို အေပ်ာ္သေဘာျဖင့္ ေႀကာက္စရာေကာင္းလွသည့္ သရဲ ပံု နွင့္ Video ကို ဖန္တီးခ်င္သူေတြတြက္ အေကာင္းဆံုး Application တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၎  ေဆာ့ဖ္ဝဲအတြင္း Camera ရိုတ္ျပီး ျပဳလုပ္နိုင္သလို Gar ထဲက ဓာတ္ပံုမ်ားကို လည္း သရဲပံု နွင့္ Video ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္ ။
ေဆာ့ဖ္ဝဲအတြင္း မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ သရဲ မ်က္နွာပံုစံကို လိုသလို ဖန္တီးနိုင္ပါေႀကာင္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။