ဘတ္ထရီ ရဲ႕ % ကိုျပယံုသာမက အင္တာနတ္မသံုးေတာ့ရင္ ေအာ္တိုပိတ္ေပးတ့ဲ 2 Battery v3.23Apk

မိုဘိုင္း Android ကိုင္ေဆာင္သူေတြတြက္ ဖုန္း၏ လက္က်န္ ဘတ္ထရီ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖုန္း၏ Note Bar မွာျပသေပးေနမွာျဖစ္တ့ဲအျပင္ အင္တာနတ္သံုးျပီး သတိလစ္ျပီး အင္တာနတ္ မပိတ္မိတာေတြအတြက္ ယခု Application က အင္တာနတ္ မသံုးေတာ့ဘူးဆိုတာနဲ ၁ မိနစ္ခန္႔ ၂မိနစ္ ေလာက္ေရာက္ရင္ ေအာ္တိုပိတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
မိမိ ဖုန္းမွာ မလိုအပ္တ့ဲ အရာေတြေႀကာင့္ ဘတ္ထရီအား အကုန္ျမန္ေနတာေတြတြက္လည္း ယခု Application က ထိန္းသိန္းေပးေနမွာျဖစ္လို႔ ဖုန္းဘတ္ထရီကို လည္း အခ်ိန္ႀကာႀကာ အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္တာေႀကာင့္ အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားတြက္ ေဒါင္းယူနိုင္ပါျပီ။
2Batter Saver App အား http://goo.gl/XuFV5s တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။