မ်ိဳးႀကီး ရဲ႕ (ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ) သီခ်င္း Album

  ျမန္မာသီခ်င္းေခြမ်ား facebook Page မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
မ်ိဳးႀကီး ရဲ႕ (ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ) သီခ်င္း Album ထြက္ရွိလာပါျပီ။
က်ြန္ေတာ္တို႕၏ Myanmar Music Channel တြင္ အခမ့ဲေဒါင္းယူနားဆင္နိုင္ပါျပီ။
ေအာ္တဂ်င္နယ္ အေခြအား ဝယ္ယူ၍အားေပးႀကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။
ေဒါင္းယူရန္
http://wp.me/p5nMv9-35
Song Title
1.ေရွ႕ကလမ္းမမ်ား
2.ထင္ရာဆုိင္းမယ့္စိတ္ရိုင္း
3.မင္းရွိတဲ့ၿမိဳ႕
4.မၿမဲျခင္းတရား
5.3AM
6.ေက်ာက္ေခတ္လူသား
7.မင္းအခ်စ္တစ္ခုသာ
8.ခဏတစ္ျဖဳတ္
9.ေဆာင္း
10.စိတၱဇပံုတူ
11.သူရွိမွ
12.ေမတၱာတရား