ဖုန္းတြင္ မုူူလပါဝင္လာသည့္ App ေတြကို ဖ်က္နိုင္မည့္ System App Remover Pro Apk


မိမိ ဖုန္းမွာ ဝယ္လာထဲက ပါလာတ့ဲ ဖုန္းေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို Remove လုပ္နိုင္မယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
ဖုန္းတြင္ မိမိ အသံုးမလိုသည္ App ေတြ ရွိေကာင္းရွိေနပါလိမ့္မည္ ဒီအတြက္ အ့ဲဒီ App ေတြကို လြယ္လြယ္ျဖင့္ Remove နိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ဒါ့ေၾကာင့္ယခု တင္ေပထားသည့္ System App Remover Pro ေဆာ့ဖ္ဝဲ ျဖင့္သာ အလြယ္တစ္ခကူ ဖ်က္နိုင္မည့္လည္းျဖစ္သည္။
၎  ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ Application နွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မူမ်ာစြာရွိပါတယ္။
Application ေတြကို Backup လုပ္နိုင္အံုးမည္လည္းျဖစ္သည္။
ဖုန္းတြင္ မူလပါဝင္ေနသည့္ Application ေတြကို Remove လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ Application ေတြကို အမွတ္ျခစ္ေတာက္၍ Uninstall ကို နိွပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဖ်က္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
Google Play Store တြင္ $ ျဖင့္ ဝယ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး Myanmar App Store တြင္အခမ့ဲေဒါင္းယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၎   ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကို အသံုးျပဳရန္ ဖုန္းတြင္ Root Acc ရွိထားရန္လိုအပ္ပါေႀကာင္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

Download Myanmar App Store

Download Myanmar App Store