၂၀၁၅ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္း၆.၆.၂၀၁၅ မွာ ထြက္ရွိမွာ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းကုိ ဖုန္းကေန အလြယ္တကူ ၾကည့္ရွဳ ႏူိင္ပါသည္။

အားလုံးပဲ ေအာင္ျမင္ ၾကပါေစ ေပ်ာ္ရြင္ၾကပါေစ လုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

 Result ကုိ ၾကည့္ရန္ ေပၚဆုံးမွ Click Here Button ကုိ ႏွိပ္ပါ။

 Androitech Innovation 

Download ရန္

Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=androitech.mmexam.mmxtriexamcheck

Myanmar App Store : http://downloadmyanmarappstore.com/?p=461