ပိုပို ရဲ႕ (ခ်စ္ဖူးခ့ဲသမွ်)

  ျမန္မာသီခ်င္းေခြမ်ား facebook Page မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ပိုပို ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ခ့ဲတ့ဲ သီခ်င္းေခြျဖစ္တ့ဲ
(ခ်စ္ဖူးခ့ဲသမွ်)
သီခ်င္းေခြအားနားဆင္ခံစားနိုင္ရန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
နားဆင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဒါင္းနိုင္ပါျပီ။
သီခ်င္းမ်ားအားေဒါငး္ယူရန္။
http://wp.me/p5nMv9-31
01 အတၱ
ၱ02 အရင္လုိပါပဲ
03 ဘုရားေပးတဲ့ဆုလာဘ္
04 မိုးညမ်ားနဲ႕အတူ
05ခ်စ္ဖူးခဲ့သမွ်
06ျပန္လာခြင့္ရွိတယ္
07 မိဘမဲ့
08 ဘာမွမလုိဘူး
09 မင္းကိုသတ္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္
10 အလြမ္းေန႕မ်ား
11 လက္ထပ္ပြဲ
12 ေမတၱာအလင္းေရာင္