ျမန္မာ့ ေဒၚလာေစ်း ( ထုိင္း ၊ အေမရိကန္ ၊ စင္ကာပူ ) ေရႊေစ်းDescription

ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေငြေစ်းႏူန္းမ်ား ကုိ သိရွိႏူိင္ရန္အတြက္ ၊ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၊ ျမန္မာေရႊေစ်း ႏူန္းမ်ား ကုိ ရက္ အလုိက္ Update သိလုိသူမ်ားအတြက္ Myanmar Exchange မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ ႏူိင္ပါသည္။

ယခု သိရွိႏူိင္သည္မ်ားမွာ - အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာေစ်း ၊ ထုိင္းဘတ္ေငြ လဲႏူန္း ၊ ေရႊေစ်းႏူန္းမ်ား

မၾကာမီတြင္  တရုတ္ယြမ္ေငြ ၊ ယူရုိေငြေစ်း ႏွင့္ ရူပီးေစ်းႏူန္းမ်ား ကုိပါ ပုံမွန္ေန႔စဥ္ တင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏူန္းမ်ားမွာ အခ်ိန္နဲ႔ အမွ် ေျပာင္းလဲ ႏူိင္ပါသည္။

Download - 

Play Store : http://bit.ly/1LDhBE4
Myanmar App Store : http://downloadmyanmarappstore.com/?p=489