အင္တာနတ္သံုးသူေတြတြက္ ကိုယ္ပိုင္ Blog Websiteတစ္ခု ဖန္တီးႀကမယ္

အင္တာနတ္အသံုးျပဳသူေတြမွာ မိမိတို႕ ၏ လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္ မ်ားနွင့္ မိမိတို႕ ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား iTသမားမ်ား ဗဟုသုတမ်ွေဝသူမ်ားနွင့္ ကဗ်ာဆရာ အားလံုးတို႔မွာ ကိုယ္စီ ဘေလာ့ ဝက္ဆိုဒ္ တစ္ခုစီရွိထားပါက ေန႔စဥ္နဲ႕ အမ်ွ မိမိတို႕ဘေလာ့တြင္ အေႀကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားျပဳစုျပီး မိမိ၏ အဖြဲအစည္း နွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) ဆိုရွယ္မီဒီယာ Website တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ Facebook တြင္ ျပန္လည္၍ မွ်ေ၀ ေဖာ္ျပနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) အဆိုပါ ကိုယ္ပိုင္ Blog Website တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ www.mail.google.com တြင္ မိမိ တို႔မွာ ရွိတ့ဲ Gmail နွင့္ Password ကိုထည့္ျပီး Sing in ဦးစြာဝင္ထားရမည္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
(၂) Sing in ဝင္ထားျပီးပီဆိုပါက မိမိတို႕ အေနနဲ https://www.blogger.com/home?bpli=1&pli=1 ကိုထပ္မံဝင္ေရာက္ကာ ေပၚလာတ့ဲ စာမ်က္နွာတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Blog အသစ္ဖြင့္မွာျဖစ္တာေႀကာင့္ "New Blog" အားနိွပ္ေပးရမွာလည္းျဖစ္တယ္။
(၃) အဆင့္၃ တြင္ Blog အေကာင့္န္ျပဳလုပ္မွာျဖစ္တာေႀကာင့္
Title   တြင္  မိမိႀကိဳက္ရာ ဘေလာ့အမည္ထည့္ပါ။
Address   တြင္ မိမိ ႀကိဳက္ရာ ဘေလာ့ လိပ္စာထည့္ေပးပါ Address ေဘးတြင္ အမွန္ျခစ္ျပရင္ ဘေလာ့လိပ္စာထည့္တာ အဆင္ေျပလိုျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ျခစ္ဟာမျပေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဘေလာ့လိပ္စာျပန္ျပင္ေရးေပးရမွာျဖစ္ျပီး
Tenplate  ေနရာ၌ မိမိ ဘေလာ့တြက္ ႀကိဳက္ရာ တက္ပလက္ ဒီဇိုန္းကို လက္ျဖင့္တစ္ခ်က္ေထာက္ျပီး "Create blog!" အားနွိပ္ေပးရပါမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၄) အဆင့္ ၄  တြင္း ကိုယ္ပိုင္ Blog Website အားရွိသြားပီလည္းျဖစ္တယ္။
အခု Blog website အား ဖုန္းနဲ ျပဳလုပ္နိုင္သလို ကြန္ပ်ဴတာနွင့္ပါ ျပဳလုပ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘေလာ့တြင္ လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ Post'မ်ားေရးသားရန္ Computer အသံုးျပဳသူမ်ားက www.blogger.com တြင္ ေရးသားနိုင္မွာျဖစ္ျပီး Android မိုဘိုင္ဖုန္းထဲေနေရးသားမည္ဆိုပါက Blogaway ေဆာ့ဖ္ဝဲကို  http://downloadmyanmarappstore.com/myanmar/?p=541   တြင္ရယူ၍ အလြယ္တကူေရးသားနိုင္ႀကမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အာကာ
ေဆာ့ဝဲလမ္းညြန္
http://www.swln.info