ဓာတ္ပံုကိုအလွဆံုးျပင္နိုင္မယ့္ Colour Splash Effect Photo Edit v 2.9.2 Apk


သင္ရိုတ္ကူးထားသည့္ Photo ဓာတ္ပံုမ်ားကို တစ္မူထူးျခားစြာ ျဖင့္ အလွပဆံုးျဖစ္ေအာင္ လြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္နိုင္မယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ျဖစ္ပါသည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပထားသည့္ပံုတြင္ ေတြ႔သည္အတိုင္း ကာလာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သင့္စိတ္ႀကိဳက္ အလွပဆံုးျဖင့္ေအာင္ ျပဳျပင္ဖန္တီးနိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။
ဒါ့အျပင္ ဓာတ္ပံုေပၚတြင္လည္း စာသားမ်ားကို  စာလံုးစတိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕ျဖင့္ တစ္ခါထဲ ေရးနိုင္မယ့္ ဓာတ္ပံုျပဳျပင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္အား တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားျပဳျပင္ျပီး Save ရယူနိုင္မွာလည္းျဖစ္သည္။


Download Myanmar App Store