ရုပ္ပံုမ်ားကို ျဖတ္ညွက္ျပီး ေနာက္ခံရႈခင္း ထည့္နိုင္မယ့္ Cut Paste Photo v3.2.1Apk


                               
မိမိ ဓာတ္ပံုမ်ား ( သို႕ ) သူငယ္ခ်င္း မ်ား၏ ဓာတ္ပံုေတြကို ကြန္ပ်ဴတာ Photoshop က့ဲသို႕ လိုအပ္သည့္ အပိုင္းမ်ားကို ညွက္ျဖတ္၍ ေနာက္ခံရႈခင္း ပံုမ်ားကို ထည့္သြင္းနိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္ေႀကာင္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

Download Myanmar App Store