ဓာတ္ပံုနွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ေသာ့ခတ္ထားနိုင္မယ့္ Gallery Lock Pro v4.7.1 Apk

စမတ္ဖုန္းAndroid ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြဖို့ အသင့္ေတာ္ဆံုး Application တစ္ခုလည္းျဖသ္ပါတယ္။
ယခု App တြင္မိမိတို့ဖုန္းထဲမွ Photo ႏွင့္ Video မ်ားကို အျခားမိမိ၏ မိတ္ေဆြ, သူငယ္ခ်င္းမ်ား မျမင္နိုင္ မေတြ့နိုင္ရန္ Lock ခတ္ထားနိုင္မွာပါ။
အဆိုပါ Gallery Lock Pro Application အားေဒါင္းလုပ္ရယူျပီး မိမိဖုန္းတြင္ Installျပဳလုပ္ထားရမွာျဖစ္ျပီး
အသံုးျပဳရန္ အဆိုပါ App ထဲ၀င္ျပီး 7777 ခုနွစ္ေလးလံုး Password ေပးကာ Ok အားနွိပ္ေပးရမည့္ျဖစ္ျပီး Password နံပါတ္အား App ၏ Setting မွ Password Option ရ့ဲ Change Password တြင္ ျပန္လည္းခ်ိန္းနိုင္ပါတယ္။
မိမိဖုန္းတြင္ Original ပါေသာ Gallery အားဖြင့္ျပီး ေသာ့ခတ္ထားခ်င္ေသာ Photo or Video အား မိမိလက္ျဖင့္ေထာက္ျပီး Share ေနရာအားနွိပ္ျပၤီး ယခု Gallery Lock အားေရြးခ်ယ္ကာ "Move to" နွိပ္ေပးလိုက္ရင္ ယခု Gallery ထဲမွာမရွိေတာ့ဘဲ Gallery Lock Pro ထဲသို့ မိမိအခုလုပ္လိုက္တ့ဲ Photo or Video ေတြဟာေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ျပီး အျခားသူဖြင့္ၾကည့္လို့မရေတာ့ပါဘူး။ မိမိလုပ္ထားတ့ဲ Password နံပါတ္သိမွသာ ဖြင့္ၾကည့္လို့ရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Gallery Lock Pro အား Google Play Store တြင္ $ ျဖင့္၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ျဖစ္ျပီးေတာ့ Myanmar App Store တြင္အခမ့ဲ ရယူနိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar App Store တြင္ရယူပါ။
http://downloadmyanmarappstore.com/myanmar/?p=589