ပတ္စေ၀ါ့ လြယ္လြယ္ေပးထားေသာ ၀ိုင္ဖိုင္ ေတြကို Hack နိုင္မယ့္ WiFi Master Key v1.1.17apk


မိမိဖုန္းထဲကေန Password လြယ္လြယ္ေပးထားျပီး Lock ခတ္ထားေသာ အျခားသူ၏ wifi connect ေတြကို Hack ျပီး အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Application တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။  အဆိုပါ Application အတြင္းရွိ  "Enable WIFI" အားဖြင့္ျပီး Password လြယ္လြယ္ေပးျပီး lock ခတ္ျပီး ဖြင့္ထားေသာ Wifi Connect အား တစ္ခ်က္ႏွိပ္ျပီး "Auto Connect' အားနွိပ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ Wifi Connect ကိုအဆင့္ဆင့္ ရွာေဖြေနတာကိုေတြ့ျမင့္ရမွာျဖစ္ျပီး 100 % ျပည့္လို့ Wifi သံုးခြင့္ရနိုင္မွာျဖစ္ျပီး မရရင္ေတာ့ မိမိ Hack လိုက္ေသာ Wifi Comnect ဟာ Password ခက္ခက္ခဲခဲ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ဘဲျဖစ္နိူင္ပါတယ္။
ဒါ အျပင္ မိမိ အသံုးျပဳေနတ့ဲ Wifi မွတစ္ဆင့္ မိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား အဆိုပါ Application ကေန "Hotspot Share " အားနွိပ္ျပီး Wifi ထပ္မံခြဲေ၀ေပးနိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။