ဖုန္းျဖင့္ မိမိပံုအား ဆံပင္နွင့္ နႈတ္ခမ္းေမြး တပ္နိုင္မယ့္Hair Changer and Mustache Apk


မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ မိမိ ၏ ဓာတ္ပံုမ်က္နွာပိုင္းကို နႈတ္ခမ္းေမြး နွင့္ ဆံပင္ အတူမ်ား တပ္ဆင္နိုင္မယ့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္တယ္။
၎  ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ အတြင္းရွိ ဓာတ္ပံုမ်ားအား မိမိႀကိဳက္နွစ္သက္သည့္ Hair ဆံပင္ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး နွင့္ Mustache နႈတ္ခမ္းေမြး မ်ားကို အလြယ္ကူ တပ္ဆင္ျပီး ဓာတ္ပံုအျဖင့္ ရယူနိုင္ေႀကာင္း တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။