အသစ္ထြက္ရွိလာတ့ဲ KingRoot v4.1.0.524 တြင္ ဖုန္းတြက္ Root လုပ္ရန္ေကာင္းမြန္လာျပီ


မိုဘိုင္းဖုန္း Android စက္ရုပ္ေတြ မွာ Root ရတာ100 % ထိကိုအဆင္ေျပလာတ့ဲ KingRoot Application ဟာ ဗားရွင္းအသစ္ေတြကိုျဖန္ခ်ီတာျမန္ဆန္ေနပါျပီး  သူ ့ရ့ဲUpdate Version တိုင္းမွာလည္း Android Model ျမင့္ဖုန္းေတြကို ဖုန္းထဲကေန Root လုပ္နိုင္တာလဲ လက္ေတြ ့ပါဘဲ
Android Version 4.1.2
Android Version 4.2.2
Android Version 4.3
Android Version 4.4.4 ေတြျဖစ္တ့ဲ ထိုင္းနိုင္ငံထုတ္ AIS ဖုန္းမ်ားကိုေတာင္ Error ကင္းကင္းနဲ Root လုပ္လာတာေတြ လက္ေတြ ့ပါဘဲ Android မိုဘိုင္းဖုန္းေတြကို Root လုပ္ခ်င္တ့ဲ အခါက်ရင္ KingRoot နဲအရင္စမ္းျပီးမွ မေအာင္ျမင္မွသာ အျခားေသာ Root Application ေတြနဲ စမ္းသမ္ေစခ်င္ပါတယ္။

kingRoot ေနာက္ဆံုးထြက္ Update Version ေတြကို http://androidrootforyou.blogspot.com/2015/05/kingroot.html မွာ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။