ဓာတ္ပံု ၏ ေဘးတြင္ သရဲ တေစၥပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တြဲနိုင္မယ့္ Ghost In Photo 1.9 APK


မိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား စေနာက္ျခင္းသေဘာျဖင့္ မိမိ ၏ ဓာတ္ပံု ေဘးတြင္ ေႀကာက္ဖြယ္ လန္႔ဖြယ္ သရဲ တေစၥ ပံု ဒီဇုန္း အမ်ိဳးမိ်ဳးကို ေရြးခ်ယ္ျပီး တြဲနိုင္မည့္ Application ေလးပါ။ နမူနာပံုေလးေတြ ၾကည့္ျပီး စမ္းသံုးနိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုဒ္က 9MB ပါ။