ဖုန္း၏ Screen ကို Video Recorder လုပ္နိုင္မ့ယ့္ SCR Pro Apk


ဖုန္းရဲ႕ Screen မ်က္နွာျပင္ ဖုန္းအတြင္းပိုင္း တစ္ခုလံုးကို ဖုန္းတြင္ Root လုပ္ထားယံုျဖင့္ SCR Pro ေဆာ့ဖ္ဝဲနဲ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းယူနိုင္မည္ျဖစ္သည္။
မိမိ ဖုန္းတြင္ Root ရွိရင္ အသံုးျပဳရတာ လြယ္ကူပါသည္။
Android Version 4.0 အထက္ဖုန္းမ်ားတြင္ ၎  ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
Google Play Store တြင္ $ ျဖင့္ေရာင္းခ်ထားပါတယ္ ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ တြင္ အခမ့ဲေဒါင္းယူသံုးစြဲနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေႀကာင္းတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။


Download Myanmar App Store