ဓာတ္ပံု ႏွင့္ Videos ေတြကို မိမိဖုန္းမွာ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာအသံုျပဳနိုင္မယ့္ Photo Gallery 3D v 1.1.7 Apk


မိမိဖုန္းတြင္ ဓာတ္ပံု ေတြ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေတြကို ေသသပ္ျပီးလွပဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထားနိုင္တ့ဲ Application တစ္ခု့လည္းျဖစ္သည္။
Samsung ဖုန္းေတြမွာသာမက အျခားေသာ  Android ဖုန္းမ်ားမွာလည္း ေဒါင္းယူအသံုးျပဳနိုင္ေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတို့၏ Photo ေတြကိုလြယ္ကူလၽွင္ျမန္စြာဖြင့္ၾကည့္နိုင္ျပီး  Videos မ်ားစြာကိုလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ ၾကည့္နိုင္မယ့္ Gallery ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ဓာတ္ပံု ႏွင္ ဗီဒီယို မ်ားအား facebook ေပၚသို႕ တင္ခ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း မိမိသူငယ္ကို Bluetooth ျဖင့္ ပို့ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း Gallery ႏွင့္ပတ္သတ္တ့ဲ ၀န္ေဆာင္မူမ်ားစြာကို လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ အသံုးျပဳနိုင္မည့္ Gallery 3D Application လည္းျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။