အခိ်န္အတိုင္းအတာတစ္ခုတြက္ အခ်က္ေပးမည့္ Alarm Clock Xtreme Free +Timer v4.0.1 apk


အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်တ့ဲၾကတ့ဲ Android မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြတြက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုကိုသတ္မွတ္ထားျပီး အခ်က္ေပးေစမည့္ App တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ခ်ိန္တြက္ အခ်ိန္တစ္ခုသတ္မွတ္ထားမယ္။ ညအိပ္ရာ၀င္ရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားမယ္, မနက္အိပ္ရာထရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထား စသျဖင့္ အခ်ိန္ သံုးေလးခ်ိန္ေလာက္ကို သတ္မွတ္ထားျပီး အခ်ိန္ျပည့္ရင္ Ringtone အသံနဲ မိမိကိုအခ်က္ေပးမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ နိုးစက္ အျဖင့္လည္းထားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူလို့ မရွင္းျပေတာ့ပါဘူး။ 

Myanmar App Store တြင္ရယူနိုင္ပါတယ္။