ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ ရ့ဲ မိုဘိုင္း Application

မဂၤလာပါ
ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ ရ့ဲ မိုဘိုင္း Applicationျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ မွ တင္ဆက္သမၽွ မိုဘိုင္းဖုန္း နည္းပညာ, ေဆာ့၀ဲ တို ့ကို မလႊတ္တန္း ေနစဥ္၀င္ေရာက္ေလ့လာေဒါင္းယူနိုင္ဖို ့ ျဖန္ခ်ီေပးထားေသာ Android App ျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ App မရွိေသးပါက ေအာက္ပါ Play Store ႏွင့္ Myanmar App Store , Mediafire တို ့ကေန လြယ္ကူစြာ ေဒါင္းယူသံုးစြဲနိုင္သည္။
ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ ႏွင့္ ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ App အား အားေပးၾကေသာ မိုဘိုင္းခ်စ္မိဘျပည္သူမ်ားအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ေဆာ့၀ဲလမ္းညြန္ App အားရယူနိုင္မည့္ ေနရာမ်ား။
Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkar.swnl

Myanmar App Store
http://downloadmyanmarappstore.com/?p=42

Mediafire
http://www.mediafire.com/download/8qfh46n48yqmgmh/com_arkar_swnl.apk


Posted via Blogaway