ပုဂံ သတင္းစာ

ပုဂံ သတင္းစာျမန္မာ ့သတင္း ၊ ကမၻာ့ သတင္း မ်ားကုိ အစုံလင္ဆုံး စုစည္း ေပးထားေသာ ပုဂံ သတင္းစာ ကုိ တင္ဆက္ထားပါသည္။

ေနာက္ဆုံးရ အားကစားသတင္းမ်ား ႏွင့္ ဗီဒီယုိ သတင္းမ်ားကုိ ေ၀ေ၀ဆာဆာ ေဖာ္ျပ ထားေသာေၾကာင့္ တစ္ေနမွာ ထဲမွ အခ်ိန္မကုန္ပဲ သတင္းမ်ားကုိ သင့္ရဲ ႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာ ဖတ္ရွဳ ႏူိင္ပါသည္။
-
ေန႔စဥ္ ေငြေၾကး ေပါက္ေစ်းႏွဳန္းမ်ား ကမၻာ့ေရႊေစ်း ေဒၚလာေစ်းက အစ ထီေပါက္စဥ္အဆုံး စုံလင္စြာ ပါရွိပါတယ္။
-
 ေဇာ္ဂ်ီ ႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ကုိ အတတ္ႏူိင္ဆုံး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။
-
Google Play Store : http://bit.ly/1dO3ujS
-
Myanmar App Store : http://bit.ly/1D2Kftm
-
Dropbox : http://bit.ly/1ILO7Fz
-
Pcloud : http://bit.ly/1KQTqFf
-
ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။