ကုိေဇာ္သြင္ သတင္းစုံ ( KZT NEWS )

Description


KZT NEWS ( ကုိေဇာ္သြင္ သတင္းစုံ) တြင္
- ျမန္မာ သတင္း မ်ား
- ျမန္မာ သတင္း ဗြီဒီယုိမ်ား
- ျဖစ္ရပ္မွန္ မွဳခင္း သတင္း အစုံအလင္
- အားကစား ေရးရာ ေနာက္ဆုံးရသတင္မ်ား
- ေဘာလုံးအသင္း ဖန္မ်ားရဲ ႔ သတင္းမ်ား
- ဟာသ စာေပ
- ေပတ သရဲ ဇတ္လမ္းမ်ား
- သုတ ရသ စာေပ
- ကားအေရာင္းအဝယ္ သတင္းမ်ား
- Mobile ႏွင့္ နည္းပညာ သတင္းမ်ား
- တျခား ေငြ ေစ်း ေဒၚလာေစ်း ကဲ့သုိ႔ေသာ အေထြေထြသတင္းမ်ား စုံလင္စြာ ပါဝင္ပါတယ္။

Download -

Play Store -  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kozawthwinnews

Media Fire - http://www.mediafire.com/download/aft2bz47hib3thv

DropBox - https://www.dropbox.com/s/mhht4bvf6ireroq/com_kozawthwinnews.apk?dl=0

Pcloud - https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZbWCVZ6a12cFj3S20MuCXx3BEb8QWKRru7

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သတင္း FEED မ်ားကုိ ထပ္ေပါင္းထည့္ႏူိင္ပီး ၊ မၾကိဳက္ပါက ရွိပီးသား NEWS FEED မ်ားကုိ ဖ်က္ပစ္ႏူိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

ေနာက္ Update Version မ်ားတြင္ ထည့္သြင့္ရမည့္ သတင္းမ်ား ႏွင့္ တျခား အေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ လဲ အၾကံေပးႏူိင္ပါသည္။

 ျမန္မာသတင္း မ်ားကုိ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ တင္ဆက္ေနေသာ နာမည္ၾကီး သတင္းဌာနမ်ားက Feed မ်ားကုိ စာဖတ္သူမ်ားအလြယ္တကူ ဖတ္ရွဳ သိရွိ ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

သက္ဆုိင္ရာ သတင္း Website မ်ားကုိ လဲ Credit ေပးပါသည္။