တစ္မိနစ္မွ ၂၃က်ပ္ MPT နဲဖုန္းဆက္


ျမန္မာဆက္သြယ္ေရး MPT ရ့ဲ ေစ်းနွုန္းသစ္ ဖုန္းေခၚဆုိခ၂၃က်ပ္ ၏ ရုပ္သံေၾကာ္ညာ၏ဗီဒီယိုဖိုင္ ႏွင့္ Ringtone ေတြကို ၾကိဳက္နွစ္သက္တယ္္ဆိုရင္ က့ဲ အခုဘဲေဒါင္းယူနားဆင္နိုင္ပါျပီ။

 MPT Ringtone  001 Vocal   Download

MPT Ringtone 001 No Vocal  Download