မက္ေဆ့ပို ့ရင္ အသံကိုပါပို ့လို ့ရေစမည့္ SMS By Voice v1.4 Apk

ယခု App ဟာ Android မိုဘိုင္းဖုန္းေတြတြက္ မက္ေဆ့ ေပးပို ့ၾကသည့္ အခါတြင္ အသံကိုပါ ထည့္သြင္းျပီးေပးပို ့နိုင္မည့္ Application ေကာင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူရိုးရွင္းတာေၾကာင့္ အခုဘဲ Download ဆြဲျပီးအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။

SMS By Voice အားရယူနိုင္ပါတယ္။
DOWNLOAD LINK