သင့္ဖုန္းနဲ အျခားသူ၏ဖုန္းနဲ ကြန္ပ်ဴတာအား Wifi လြင့္နိုင္မည့္ WiFi-Hopspot v1.4.1.5 Apk


သင္အသံုးျပဳေနတ့ဲ Android မိုဘိုင္းဖုန္းကေန အျခားသူေတြကိုင္ေဆာင္ေနႀကတ့ဲ ဖုန္းနဲ ကြန္ပ်ဴတာ ေတြကို ဝိုင္ဖိုင္ခြဲေပးနိုင္မယ့္ App တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္.
မိမိဖုန္းကေန MPT .Telenor .တို႕မွ Internet သံုးစြဲနႈန္းအားဝယ္ယူထားျပီးလွ်င္ ယခု ေဆာ့ဝဲထဲဝင္ေရာက္ ၍ မိမိ Wifi ရဲ႕ နမည္ နွင့္ Password အားထည့္သြင္း၍ Ok နွိပ္ေပးရမွာျဖစ္ျပီး Password မေပးဘဲ Open လုပ္ထားရင္ မိမိ ဖုန္းကေနလြင့္ထားတ့ဲ WIFI ကို အျခားသူအကုန္လံုးအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္သည္. Password ေပးထားရင္ေတာ့ အျခားသူကမိမိထည့္ထားတ့ဲ Pass code ကိုသိမွသာ Wifi သံုးစြဲခြင့္ရမွာလည္းျဖစ္သည္.
ဖုန္းရဲ႕ Setting ထဲမွ Wifi Hopspot ကိုသြားဖြင့္စရာမလိုဘဲ ဒီ Wifi Hopspot ေဆာ့ဝဲကို တစ္နိွပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အျခားသူေတြရဲ႕ ဖုန္းနဲ ကြန္ပ်ဴေတြကို ဝိုင္ဖိုင္ခြဲေပးနိုင္မွာျဖစ္သည္.
ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူေတြလည္း အလြန္အသံုးဝင္ပါတယ္.
မိမိဖုန္းကေန Wifi ခြဲထားျပီး ကြန္ပ်ဴတာနဲ အသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္လို႔ အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္.

Wifi Hopspot အား http://www.mediafire.com/?dqi7tzxlh9dkdst   တြင္ရယူနိုင္ပါသည္.