ဖုန္း၏မွန္ေဘးကေန App ေတြကိုအလြယ္တကူသံုးလို ့ရမယ့္ 2ndHOME Launcher v1.1Apk

အခုတင္ေပးလိုက္တ့ဲ Apk ေလးကေတာ့ ပံုတြင္ေတြသည့္အတိုင္း ဖုန္း၏မွန္ေဘးတြင္  Fcaebook တို့ Viber တို့ Google စတာေတြကိုအသံုးျပဳေနစဥ္ ဖုန္း၏ Home Screen သို ့ထြက္ရန္မလိုဘဲ ဖုန္းမွန္ေဘး၏ေနရာကို တစ္ခ်က္နွိပ္ျပီး ဖုန္း Application မ်ားနွင့္ ဖုန္း၏၀န္ေဆာင္မူမ်ားကိုလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳနိုင္မည့္ 2ndHome App တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
သံုးလိုသူမ်ားတြက္ေအာက္မွာရယူလိုက္ပါ။