ဖုန္းအားသြင္းထားစဥ္ ဖုန္းခိုးမခံရေအာင္ကာကြယ္နိုင္မယ့္ Battery Alarm Apk

Android မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြတြက္ သင့္ဖဖုန္းကို အားသြင္းထားစဥ္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ခိုးယူျခင္းကို မခံရေအာင္ကာကြယ္နိုင္မည့္ App တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းအားသြင္းထားစဥ္ ဖုန္း၏ဘတ္ထရီ ၾကိဳးအားျဖဳတ္လိုက္တာနဲ မီးသတ္ကားအသံျဖင့္ ထိပ္လန္ ့စြာျမည္ေနမွာျဖစ္ျပီး မိမိထည့္ေပးထားတ့ဲ Password နံပါတ္အားရိုတ္ထည့္ျပီး "Stop and Exit" အားနွိပ္ေပးလိုက္မွသာ ျမည္ေနေသာအသံဟာရပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဖုန္းကိုအားသြင္းထားစဥ္ မိမိဖုန္းကို ဘယ္သူလာကိုင္တယ္ ဘယ္သူလာယူတယ္ဆိုတာ ခ်က္ခ်င္သိနိုင္ျပီး ဖုန္းခိုးခံရျခင္းမွလည္း ကာကြယ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အသံုးျပဳရန္ အဆင့္ (၆) ဆင့္  ScreenShot ပံု (၆) ပံုျဖင့္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

Battery Alarm Apps အားေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

အာကာ
Software Guide