ဗီဒီယိုေတြျမန္ဆန္စြာတင္နိုင္တ့ဲ Videos To Facebook


ေဖ့ဘုစ္ေပၚသို႕ Mp4 ဗီဒီယိုေတြြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ နဲ စိတ္ႀကိဳက္ အမုန္း Uploads တင္နိုင္တ့ဲ Facebook အတြက္သီးသန္႕ထြက္ရွိထားတဲ႕ Video to facebook ဆိုတ့ဲ Application ေလးတစ္ခုပါ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။
ဗီဒီယိုတင္ရတာ ျမန္ဆန္ျပီး"apk Sizt ကလည္း 1 MBသာသာ ဘဲ ရွိတာေႀကာင့္ ေဒါင္းသံုးဖို႕ အဆင္ေျပပါတယ္။အသံုးျပဳနည္းကို ပံုနွင့္ တကြ ေသခ်ာရွင္ျပထားပါတယ္။


Video to facebook အား ရယူနိုင္မည့္ေနရာမ်ား