ေမြးျမဴေရး ဂိမ္း Fram Fremzy v1.2.48 Apk

Android  ဖုန္းအတြက္ ေမြးျမဴေရး
ဂိမ္း တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အရမ္းေဆာ့လို႔ ေကာင္းျပီး အင္တာနတ္ဆိုင္ေတြမွာေဆာ့ေနၾကတ့ဲ 
ေမြးျမဴေရး ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ႀကက္ေတြ ဘဲေတြ  ႏြားေတြ ဝက္ေတြ  ေမြးျပီး စီးပြားေရးလုပ္
ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျခေသၤ 
ေတြလာရင္လည္း ဖမ္းျပီး ေရာင္းစားရမွာ ျဖစ္ျပီး အခန္းေတြလည္း အမ်ား
ႀကီးရွိပါတယ္ ေဆာ့ရတာလည္း လြယ္ကူပါ
တယ္။ ဂိမ္းၾကိဳက္နွစ္သက္သူေတြတြက္ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

 Fram Fremzy ဂိမ္းအားေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။