ဓာတ္ပံုေတြကို ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ရုိက္ေပးႏုိင္တဲ႔ Night Camera+ v2.22 Apk

Android မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူေတြတြက္ Night Camera Apps ျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကိုၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရိုတ္ကူးနိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ပံုေတြကို ညဘက္တြင္ ရိုတ္ကူးရာ၌ ရုပ္ထြက္ေကာင္းမြန္စြာနဲၾကည္လင္ျပတ္သားစြာရိုတ္ကူးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳခ်င္သူေတြတြက္ေဒါင္လုပ္ရယူနိုင္ပါတယ္။
Night Camera+ အားေဒါင္းယူရန္။