သင့္ရဲ႕ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ Runtastic Heart Rate Pro 1.2.4Apk


သင့္ရဲ႕ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ ရွိတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ Android App တစ္ခုကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ App ကို Runtastic ကုမၸဏီက ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေပးၿပီး နာမည္ကေတာ့ Runtastic Heart Rate App လို႔ ေခၚပါတယ္။

Runtastic Heart Rate App မွာ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းေတြကို တိုင္းတာဖို႔အတြက္ Camera Sensor ကို အသံုးျပဳရမွာပါ။ Camera Sensor ေပၚကို လက္ေခ်ာင္းတင္ေပးလိုက္ရင္ သင့္ရဲ႕ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းေတြကို တြက္ခ်က္ေပးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုတင္ေပးလိုက္တာက Pro Version ျဖစ္တဲ့အတြက္ အႀကိမ္ေရအကန္႔အသတ္မရွိ အသံုးျပဳခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Free Version မွာေတာ့ တစ္ရက္ကို 3 ႀကိမ္သာ အသံုးျပဳခြင့္ရွိပါတယ္။

Runtastic Heart Rate Pro အား http://bit.ly/1NaXYY5 တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။