တိရိစာၧန္​အသံ​ေပါင္​းစံုပါ၀င္​တဲ့ Sound Store Ringtone apk

တိရိစာၧန္​အသံ​ေပါင္​းစံုပါ၀င္​တဲ့ တိရိစာၧန္​အသံ ျဖစ္ပါတယ္။
အသံေတာ္ေတာ္စံုပါတယ္ တိရိစာၧန္​အသံေတြကို ဖုန္း Ringtone အျဖစ္ထားခ်င္ရင္ေတာ့ ေဒါင္းသြားလို ့ရပါျပီ။

Sound Store Ringtone အား http://bit.ly/1IRXViV တြင္ ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။