ဖုန္းထဲကသီခ်င္းနဲ ဂီတာတီးတ့ဲဂိမ္းကစားနိုင္မယ့္ Tunes Holi apk


 ဖုန္းထဲက Mp3 သီခ်င္းေတြနဲ ဂီတာတီတ့ဲဂိမ္းေဆာ့ကစားနိုင္မည့္ Apps တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ယခု Game အမ်ိဳးအစားဟာ P2 ဂိမ္းဆိုင္းမ်ားတြင္ ေဆာ့ကစားသည့္ ဂီတာဂိမ္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 ဖုန္း၏ SD ကဒ္ထဲ
  မွာ ရွိေနတ့ဲ သီခ်င္းေတြကို ဝယ္ျပီး မိမိ
တို႕ လက္နဲ ့လ်င္ျမန္စြာတီး ေပးရမွာ ျဖစ္ပါ
   တယ္။ ယင္ Apps တြင္ေပးထားတဲ႕ ပိုက္ဆံက 2,000
ေလာက္ေပးထားပါတယ္။
     SD ကဒ္ထဲ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ဝယ္ျပီး
တီးရင္ 200 ေပးရမွာျဖစ္ျပီး သီးခ်င္းနဲ ဂီတာတီးခက္
တာ ျမန္လို႔ ေကာင္းလို႔ နိုင္သြားခ့ဲရင္
ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီး ထက္ရမွာျဖစ္ပါ
      တယ္။ ျမန္မာ သီခ်င္းနဲလည္း တီးလို႔
ရပါတယ္ Play ကိုႏွိပ္ျပီး my music 
မွာ သီခ်င္းကို ဝယ္ျပီး ကစား
နိုင္ပါတယ္။

Tunes Holic Apps အားေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
DOWNLOAD LINK