ဖုန္းလာရင္ Video Call နဲအခ်က္ေပးေစမည့္ video caller id(free) v1.11.06Apkမိမိ တို႔ ဆီ ဖုန္းတ့ဲ အခါ Video နဲ အခ်က္ေပးမည့္
ေဆာ့ဝဲေလးကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
မိမိဆီ ဖုန္းလာရင္ သီခ်င္းသံ နဲ မဟုတ္ဘဲ ဖုန္းလာခ့ဲရင္ဗီဒီယို ေလး လာေနတာ ေတြရမည့္ ေဆာ့ဝဲေလးပါ။
မိမိဖုန္း ထဲမွာ ႐ွိေနတ့ဲ ဖုန္း နံပါတ္ အကုန္လံုး
ကို မိမိ တို႔ရဲ႕ Gallery ထဲက ဗီဒီယို တစ္ခုထဲနဲ
မိမိစီေခၚလာ တ့ဲ ဖုန္းေတြ ကို
အဲဒီ ဗီဒီယို နဲ အခ်က္ ေပးေအာင္
လုပ္လို႔ ရ ပါတယ္။
ဖုန္းတစ္လံုး ခ်င္းစီ ကိုလည္း မိမိ ႃကိဳက္တ့ဲ video ေတြနဲ တစ္ပုဒ္ ခ်င္းစီ
လိုက္လုပ္ထားလို႔လဲ ရပါတယ္
စိတ္ဝင္စားရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ ဆက္ဖတ္ေပးပါ။
အသံုးျပဳနည္းက လြယ္ေပမ့ဲ မသံုးဖူး
တ့ဲသူေတြ အတြက္ေတာ့ ခက္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ႐ွင္ျပလိုက္ပါတယ္။
(၁) ေဆာ့ဝဲ ကို Installing လုပ္ၿပီး ေဆာ့ဝဲ ထဲ ဝင္ပါ"။
(၂) ေဆာ့ဝဲ ထဲမွာ မိမိ ဖုန္းမွာ ႐ွိေနတ့ဲ ဖုန္းနံပါတ္ ေတြ႔ရ ပါမယ္။
ဗီဒီယို တစ္ခု ကို တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီ လုပ္ခ်င္ရင္
(၃) မိမိ လုပ္ခ်င္တ့ဲ သူရ့ဲ ဖုန္းနံပါတ္ ေဘးက + ကို ႏိွပ္ ၿပီး Select video file ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္
မိမိ Galley. ထဲ ေရာက္သြား ပါလိမ့္မယ္။
(၃) အဲဒီ Galley ထဲ မွာ မိမိ တို႔ ရဲ႕ MP4 video ကို ႃကိဳက္ အပုဒ္ကို ႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။
(၆) ဒါဆိုမိမိ အခုလုပ္လိုက္တ့ဲ မိမိစီ ဖုန္း လာရင္
အခုထည့္လိုက္တ့ဲ MP4 ဗီဒီယို ေလးနဲ အခ်က္ေပးေနပါလိ္မ့္ မယ္။
✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏
လာတ့ဲ ဖုန္း အားလံုးကို mp4 ဗီဒီယို
တစ္ခုထဲနဲ အခ်က္ ေပးေစခ်င္ရင္
(၁) ေဆာ့ဝဲ ထဲကဘဲ ဖုန္းရဲ႕. ေအာက္ဆံုး ေထာင့္က man ket ကို ႏွိပ္ၿပီး
Preferences ကို ထပ္ႏွိပ္ေပးပါ။
(၂) ႏွိပ္ၿပီးသြား ရင္ ေအာက္ဆံုက Default Video ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) အဲမွာ အကြက္ ႏွိပ္ကြက္ ေပၚလာပါမယ္ အေပၚက အကြက္ ကို ႏွိပ္လိုက္ၿပီး
(၄) Sèlèct Video File. ကိုပါ အဲမွာ မိမိ Galley ထဲ ေရာက္သြားပါမယ္။
အဲမွာ မိမိ ၾကဳိက္ တ့ဲ MP4 ဗီဒီယို ကို ႏွိပ္လိုက္ရင္
မိမိ စီဝင္လာတ့ဲ ဖုန္းအားလံုး မွာ
မိမိ ေရြး လိုက္တ့ဲ Video နဲ အခ်က္ ေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
MP4 သီခ်င္းကို လည္း ျပန္ေျပာင္းလို႔ ရပါတယ္။
စတိုင္သစ္ေလးနဲျဖစ္သြားေစတာေပါ့။

video caller id(free) အား  http://bit.ly/1MDIoE6 တြင္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

     အာကာ
Software Guide