သီခ်င္းေတြကို စမတ္က်က် ေက်ာ္နိုင္မည့္ Sensor Music Player Apk

သီခ်င္းေတြနားဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကိုေက်ာ္ ခ်င္တ့ဲအခါ မိမိလက္ျဖင့္နွိပ္ေပးရန္မလိုဘဲ သီခ်င္းေက်ာ္ေပးနိုင္မည့္ Apps တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လက္ျဖင့္ထိစရာမလိုဘဲ သီခ်င္းေက်ာ္ရန္ (၃) မ်ိဳးကိုအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
(၁) မိမိဖုန္း၏မ်က္နွက္ျပင္ကို လက္ျဖင့္ေ၀ွ ့လိုက္ယံုျဖင့္ေနာက္ထပ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကိုေက်ာ္ေပးမွာျဖစ္ျပီး လက္က ဘယ္ဘက္ကိုေ၀ွ ့လၽွင္ ဘယ္ဘက္ကသီခ်င္းကိုေက်ာ္ေပးျပီး ညာဘက္သို ့လက္ကေ၀ွ ့လိုက္မယ္ဆိုရင္ ညာဘက္က သီခ်င္းကိုေက်ာ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၂) မိမိ၏ ေဘာင္ဘီအိပ္ကပ္ထဲကိုထည့္ထားရင္လည္း နံပါတ္(၁) က့ဲသို ့လက္ေ၀ွ ့ျပီးေနာက္ထပ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကိုေက်ာ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
(၃) ဖုန္းအား ခံုေပၚတင္ထားျပီး ဖုန္း၏ေဘးကို မိမိလက္ျဖင့္ထုလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္အားေက်ာ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳရန္ အဆိုပါ Apps အတြင္ရွိ LIBRARY ေနရာအားႏွိပ္ျပီး All Track အားနွိပ္ကာ မိမိဖုန္းထဲကသီခ်င္းအားလံုးကို Apps ထဲသို ့ထည့္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သီခ်င္းေက်ာ္နည္း (၃) မ်ိဳးေတာ့ Sensor ေဘးနားမွ သေကၤတအားနွိပ္ျပီး ေရြးခ်ယ္ထားနိုင္ပါတယ္။
ေရြးခ်ယ္ထားျပီးရင္ေတာ့ မိမိေရြးခ်ယ္တ့ဲပံုစံတိုင္း သီခ်င္းကို လက္နဲနွိပ္စရာမလိုဘဲေက်ာ္နိိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Sensor Music Player အားေဒါင္းယူရန္