ဖုန္းထဲမွာ ဖ်က္မိသြားတ့ဲ Data ေတြကိုျပန္လည္ရယူနိုင္မည့္ Appမိမိကိုင္ေဆာင္ထားတ့ဲ Android ဖုန္းထဲက ဖ်က္မိသြားတ့ဲ ဓာတ္ပံု , ဗီဒီယို , သီခ်င္း , ေဆာ့၀ဲလ္ , SMS , ဖုန္းနံပါတ္မ်ား စတ့ဲ  Data ေတြကိုျပန္လည္းရယူနိုင္တ့ဲ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အေရးၾကီးတ့ဲ ဓာတ္ပံု ,ဗီဒီယို , ဖုန္းနံပါတ္ လက္လြန္ျပီးဖ်က္မိသြားလို ့ျပန္ယူခ်င္လို ့ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ မသိေသးတ့ဲသူေတြ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ Undeleter လို ေခၚတ့ဲ Application ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပန္လည္းရယူနိုင္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက မိမိဖုန္းမွာ Root Access ျဖစ္ထားဖို ့လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီေတာ့ အခုေပးထားတ့ဲ လင့္က App ေလးကို ေဒါင္းယူျပီး App ထဲ၀င္လိုက္ပါ။
Root ေတာင္းပါမယ္ Allow နွိပ္ေပးလိုက္ပါ။
ျပီးရင္သူနွိပ္ခိုင္းတ့ဲ NEXT ေတြကိုနွိပ္ေပးသြားပါ။
ျပီးရင္ေတာ့ SD Card ထဲက ဖ်က္မိသြားတ့ဲ Data ေတြကိုျပန္ယူမလား ဒါမွမဟုတ္ ဓာတ္ပံု , ဗီဒီယို , သီခ်င္း , ေဆာ့၀ဲလ္ , SMS , ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ကိုျပန္ယူမလား ဖ်က္မိတ့ဲ Data ေတြေပၚေနပါလိမ့္မယ္။
အင္တာနတ္ဖြင့္ျပီး ဖ်က္မိတ့ဲ Data ေတြကိုေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။
ျပန္ေဒါင္းယူထားတ့ဲ Data ေတြကို အမွန္ျခစ္ေပးျပီး Save နွိပ္ကာ ရယူနိုင္ပါျပီ။
အရမ္းအသံုး၀င္တ့ဲ Application တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္ထားနိုင္ပါတယ္။

Undeleter ေဆာ့၀ဲအားေဒါင္းယူရန္။