ဓာတ္ပံုေတြနဲ ့Screen Lock ဖြင့္နိုင္မယ့္ Photo Keypad Lockscreen 2.6 Apk

ဓာတ္ပံုေတြနဲ ့Screen Lock ဖြင့္နိုင္မယ့္ Photo Keypad Lockscreen 2.6 Apk

ဓာတ္ပံုေတြကိုနွိပ္ျပီး Screen Lock ဖြင့္နိုင္မယ့္ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
Application ကိုအသံုးျပဳရတာအရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။
Enable Screen Lock ကိုနွိပ္ျပီး Passcode ထည့္သြင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပီးရင္ မိမိ ထည့္လိုက္တ့ဲ Passcode ကိုျပန္ခ်ိန္းနိုင္မွာျဖစ္ျပီး ဓာတ္ပံုေတြကိုလည္း မိမိစိတ္ၾကိဳက္တစ္ပံုခ်င္းစီခ်ိန္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့ ဖုန္းရ့ဲ အလွ Willpaper အျဖင့္လည္းထည့္သြင္းနိုင္မွာျဖစ္ျပီး Willpaper မ်ားမွာ Iphone တြင္ပါ၀င္တ့ဲ Willpaper ဓာတ္ပံုေတြကိုအသံုးျပဳနိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Photo Keypad Lockscreen ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

   

   

   


Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top