ဓာတ္ပံုေတြနဲ ့Screen Lock ဖြင့္နိုင္မယ့္ Photo Keypad Lockscreen 2.6 Apk

ဓာတ္ပံုေတြကိုနွိပ္ျပီး Screen Lock ဖြင့္နိုင္မယ့္ App တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
Application ကိုအသံုးျပဳရတာအရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။
Enable Screen Lock ကိုနွိပ္ျပီး Passcode ထည့္သြင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပီးရင္ မိမိ ထည့္လိုက္တ့ဲ Passcode ကိုျပန္ခ်ိန္းနိုင္မွာျဖစ္ျပီး ဓာတ္ပံုေတြကိုလည္း မိမိစိတ္ၾကိဳက္တစ္ပံုခ်င္းစီခ်ိန္းနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့ ဖုန္းရ့ဲ အလွ Willpaper အျဖင့္လည္းထည့္သြင္းနိုင္မွာျဖစ္ျပီး Willpaper မ်ားမွာ Iphone တြင္ပါ၀င္တ့ဲ Willpaper ဓာတ္ပံုေတြကိုအသံုးျပဳနိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

Photo Keypad Lockscreen ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။