ဓာတ္ပံုေတြကို စာအုပ္ဒီဇိုင္းနဲ ့ဖန္တီးနိုင္တ့ဲ Book Photo Frame v.1.1 APK


ယခုတင္ေပးလိုက္တ့ဲ ဓာတ္ပံုေဆာ့၀ဲဖ္ဟာလည္း မိမိ၏ ဓာတ္ပံုေတြကိုစာအုပ္တစ္အုပ္ရ့ဲ စာမ်က္နွာ တစ္ရြက္ေပၚတြင္ ေရာက္ေနသက့ဲသို ့ဖန္တီးနိုင္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲဖ္ေကာင္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ေအာက္ကနမူနာပံုေလးေတြၾကည့္ျပီး လိုအပ္တ့ဲ ေဆာ့၀ဲဖ္ေလးကိုေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။