ကိုယ့္ခ်စ္သူဖုန္းထဲက မက္ေဆ့နွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ခိုးၾကည့္ၾကမယ္


သင့္ခ်စ္သူ ဘယ္သူေတြနဲ ့ဖုန္းေတြေျပာေနလဲ ဘယ္သူေတြနဲ ့မက္ေဆ့ေတြပို ့ေနသလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ကို သင့္ဖုန္းထဲကေန ခိုးၾကည့္နိုင္တ့ဲ လြယ္ကူတ့့ဲနည္းပညာတစ္ခုကိုရွင္းျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ထူးျခားတ့ဲအျခားက ဖုန္းနံပါတ္ေတြနဲ ့မက္ေဆ့ေတြအျပင္ Social Media ေတြျဖစ္တ့ဲ Facebook မက္ေဆ့ႏွင့္ Viber မက္ေဆ့ WhatsApp မက္ေဆ့ အစရွိတ့ဲ သင့္ခ်စ္သူဖုန္းထဲကမက္ေဆ့အားလံုးနီပါးကို သင့္ဖုန္းထဲကေနအခ်ိန္မေရြးၾကည့္ရႈနိုင္တယ္လို့ ယင္ Website မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။
စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Screenshot ပံုေတြနဲ ့လက္ေတြ ့ရွင္းျပထားပါတယ္။
လိုအပ္တ့ဲေဆာ့၀ဲလ္ကိုေတာ့ေအက္မွာေဒါင္းယူလိုက္ပါ။