မိမိဖုန္းမွာ မွားဖ်က္မိတ့ဲ Contact ေတြကို ျပန္လည္ရွာေဖြနိုင္ရန္ GT Contact Recovery 1.2.4 APK


ဖုန္းထဲကမွာ အေရးၾကီးတ့ဲ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ မွားဖ်က္မိတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ပ်က္သြားတာဘဲတို ့ကို အေရးၾကီးရင္ ျပန္လည္ရယူနိုင္တ့ဲ App ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အသံုးျပဳနည္း
ေဆာ့၀ဲလ္ထဲ၀င္ျပီး Start new scn အားနွိပ္ပါ။
ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ဖုန္းထဲကပ်က္သြားတ့ဲ Contact စုစုေပါင္းကိုေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
View it ကိုနွိပ္ျပီး ပ်က္သြားတ့ဲ ဖုန္းပါတ္ေတြကို အလြယ္တကူၾကည့္ရႈနိုင္ပါျပီ။
ဖုန္းနံပါတ္ေတြကို Recorvery ျပန္လုပ္နိုင္ပါတယ္။
အေရးၾကီးတ့ဲ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ဖ်က္သြားခ့ဲရင္ ျပန္ယူလို့ရပါတယ္။
အသံုးျပဳရန္ ေဆ့ာ၀ဲအားေဒါင္းယူရန္