Samsung ဖုန္းေတြ ေလးေနတယ္ ဟန္ေနတယ္ဆိုရင္

Samsung ဖုန္းေတြ ေလးေနတယ္ ဟန္ေနတယ္ဆိုရင္ ဖုန္းရဲ႕ Keypad မွာ *#9900# ကိုနိွပ္ျပီး ပံုထဲကအတိုင္းလုပ္ႀကည့္လိုက္ပါ။
Samsung user ေတြအတြက္ပါ
မိမိသံုးေနတဲ႔ဖုန္းေလး ေလးလံလာျပီး ဟမ္းလာျပီဆိုရင္
ယခုနည္းကိုသံုးႀကည့္ပါ ေပါ႔ပါးျပီး
သိသိသာသာေျပာင္းလဲလာပါလိမ့္မည္။

Credit: Org uploaders