အရမ္းလန္းတ့ဲ ပုဂံျမန္မာကီးဘုတ္ (၃) မ်ိဳး

ျမန္မာကီးကုတ္လန္းလန္းေလးသံုးခ်င္တ့ဲ မိုဘိုင္း User ေတြတြက္ ပုဂံကီးဘုတ္ကာလာ(၃)ေရာင္ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အသံုးျပဳခ်င္တ့ဲမိတ္ေဆြမ်ားတြက္္ ကာလာ(၃)ေရာင္လံုးကို ေအာက္မွာတစ္ခုခ်င္ေဒါင္းယူနိုင္ပါတယ္။

ျပာႏုနဲ႔ဝါ-ေရာင္
ၾကက္--ေသြး-နဲ႔ခရမ္-း-ေရာင္

 စိမ္-းနဲ႔ျပာ-ေရာင္